03-9479665 , 052-3925064

הדרכה בסיסית / מקיפה בנושא שכר עבודה

בימינו כל עסק חשוף לתביעות מעובדיו וזאת מאחר ועובדים רבים מודעים לזכויותיהם בעוד שהמעסיק לא תמיד
מודע לחובותיו , בנוסף חשבי השכר לעיתים רבות עושים טעויות בהפקת התלושים ובכך חושפים את העסק לתביעות.

ההדרכה המקיפה בנושא שכר תעניק למעסיק את כל המידע הרלוונטי והעדכני לגבי חובותיו וזכויותיו הן של העובדים

והן של המעסיק , מה שיקנה למעסיק בטחון מול העובדים ובנוסף העסק יהיה מוגן ושמור יותר מפני תשלום חובות

רטרואקטיבי או תביעות עתידיות .

בסיום ההדרכה יקבל המעסיק חוברת עזר עם כל החומר המועבר בעל – פה .

 

    נושאי ההדרכה

 

1 . הסכם עבודה

2 . טופס 101

3 . נקודות זיכוי  

4 . עלות מעביד

5 . חוק חופשה שנתית

6 . חוק דמי מחלה

7 . חוק דמי הבראה

8 . חוק שעות עבודה ומנוחה

9 . שכר נטו לעומת שכר ברוטו

10 . קופ"ג/פנסיה

11 . הריון ולידה

12 . מילואים

13 . שעון נוכחות

14 . חוק הפיטורין

15 . שעות נוספות

16 . חוקים כלליים נוספים שחשוב לדעת

 

 

צור קשר


טואול - בניית אתרים